Komfort Plus - Nieruchomości
87 -100 Toruń
ul. Szosa Lubicka 168 B
godz. otwarcia 8.00-18.00

tel. 604-402-474
biuro@komfortplus.com.pl
 

Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mogą zostać na potrzeby ewentualnego zawarcia umowy pośrednictwa będzie Komfort Plus Nieruchomości Piotr Rozwadowski. Dane osobowe zebrane zostaną w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w związku ze zgłoszonym ewentualnym zainteresowaniem zawarcia umowy złożonym w formie elektronicznej. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Kontakt z administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@komfortplus.com.pl.